Maribor 2012

KDO SMO

Giz-Stari Maribor je bil ustanovljen po Zakonu o gospodarskih družbah. Družba je bila ustanovljena na predlog posameznih poslovnih subjektov z podporo Gospodarske zbornice in Območne regijske obrtne zbornice Maribor,dne 7.2.2003 in ustanovljena kot neprofitno združenje za uresničevanje skupnih interesov, oživitev mestnega jedra Maribor.Danes po skoro štirih letih dela je v GIZ-u pridruženi članov kar nekaj.
GIZ je ustanovljen z namenom promocije, marketinga in istitucionalizacije in ekonomske uživitve starega mestnega jedra Maribora. Izhaja iz interesa, da se ohrani mestno središče živo in postane poslovno uspešno in sicer tako, da se povežejo vsi gospodarski subjekti in javni zavodi v starem mestnem jedru z namenom, da se olajša komunikacija, lažje in uspešno rešujejo problemi med poslovnimi subjekti na eni stran in inštitucijami ter lokalno mestno upravo na drugi strani.

Staro mestno jedro zajema področje mesta, ki ga opredeljujeo zgodovinski gaberiti Drave oz. Lenta na jugu, tržnice in Strossmayerjeve ul. na zahodu, Gregorčičeve ulice na severu in Svetozarevske ulice na zahodu. Znotraj tega je 400 poslovnih subjektov, ki terjajo ne samo posebno pozornost ampak so odločilnega pomena pri nadaljni uresničitvi fizične prenove mestnega jedra prav tako garant za oživitev mestnega jedra, tako kulturnem kot ekonomskem smislu.

Minulih letih so se nakopičili problemi tega dela mesta, kar je vplivalo ne samo na socialni in ekonomski položaj, pač pa dušilo vse možnosti za širši razvoj mesta, predvsem na turističnem in storitvenem področju, vsekakor pa tudi zmanjševalo širše možnosti na kulturni sceni , ki je prav tako pomembna za širši razvoj mesta.

GIZ stari Maribor je inštrument, ki je in bo podprl ter pomagal prebivalcem, poslovnim subjektom , lokalni skupnosti , prebivalvem, ki živijo in ustvarjajo in poslujejo znotraj srca starega Maribora, da postanejo ponovno ekomomsko zmožni in sposobni skozi svojo prisotnost, pa tudi z lasništvom, investirati in ohranjati zgodovinsko dediščino katera na koncu pripada celotni skupnosti kot kulturni spomenik.

Namen Giz-a je v največji meri povezava tako poslovnih subjektov kot lokalne skupnosti , izoblikovanje enotne blagovne znamke Maribora , do rabe prostora v ožjem mestnem središču, do regionalne povezanosti in nujne usklajenosti in dopolnjevanja različnih vrst turizma (vinski , zimski ,mestni welnes ...)
Zavedamo se , da Maribor kot bodoče regijsko središče mora povezat vse omenjene inštitucije ,tako javne kot zasebne, nadaljevat in razvijat začete projekte , ustvarit blagovno znamko v turizmu in se pripravit na ,da postane evropsko mesto kulture , kar je mesto Maribor potrdilo s kandidaturo na razpis za izbiro slovenskega mesta -evropske kulturne predstolnice 2012.

Splošni podatki

Skrajšan naziv:
G.I.Z Stari Maribor GIZ
Titova cesta 063
2000 Maribor

Celoten naziv:
Gospodarsko interesno združenje-Stari Maribor

ID za DDV: SI 50756893
Poslovni račun:
Probanka d.d.
TR št..: 25100-9712090141
IBAN:SI 56 2510 0971 2090 141,
SWIFT:PROBSI2

Direktrica Giz-a: Tatjana Mileta, iur.

Kontakt: e-naslov: giz.maribor@gmail.com
mobilne tel.št.: 040 725 610